WaniPedes

Waktu Paling Mujarab Agar Doa Diijabahi

 

Salah satu waktu yang paling mustajab adalah seusai menunaikan shalat fardhu dan saat melakukan sujud dalam shalat. Sujud merupakan suatu wujud penyerahan diri dari seorang hamba kepada Tuhannya, meninggalkan segala kesombongan, keangkuhan, serta sifat-sifat tercela lain, dengan datang kepada Allah Ta'ala penuh kerendahan dan pengharapan.

Ketika seorang hamba bersujud, maka dia telah meninggalkan segala apa yang telah menjadi kebanggaannya. Ia meninggalkan segala apa yang dimilikinya. Kekayaan, kepandaian, jabatan sirna bersamaan dengan penghambaan diri di hadapan Allah Ta'ala.

Semua sama di hadapan Allah Ta'ala yakni rabbul insan, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, pandai ataupun bodoh. Hanya keimanan dan ketakwaan yang menjadi dasar utama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan dan penyerahan di waktu sujud niscaya Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Saat yang paling dekat antara seoarang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang dalam keadaan bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sedang bersujud." (HR. Ahmad dan Muslim)
Dalam sebuah firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman:
"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. an-Nisa: 103)
Dzikir setelah shalat mempunyai keutamaan khusus yang sangat besar, antara lain adalah diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan atau tidak akan kecewa orang yang mengucapkannya atau dapat menyusul orang yang sebelum kamu dan mendahului orang yang datang setelah kamu, dan tidak ada orang yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali orang yang datang membawa seperti itu. Berdzikir seusai shalat fardhu juga memiliki manfaat untuk melancarkan rezeki dan dijauhkan dari kesusahan hidup.

Post a Comment for "Waktu Paling Mujarab Agar Doa Diijabahi"

Mediaku